سال رونق تولید
شنبه 27 مهر

باهمکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

دیدار استاد امیرخانی و تنی چند از استادان شورای عالی و ارزشیابی ، دکتر ساکت، مدیر اجرائی و استاد میرحسینی از نمایشگاه استاد اخوین -اردیبهشت 98

بر اساس این خبر، رییس انجمن خوشنویسان ایران استاد غلامحسین امیرخانی روز جمعه مورخ 13 اردیبهشت 98

به همراه تنی چند از استادان محترم شورای عالی و ارشیابی، دکتر ساکت ، مدیر اجرائی و ...

از نمایشگاه آثار خوشنویسی استاد پیشکسوت عباس اخوین بازدید به عمل آوردند.