آیین گشایش نمایشگاه نسخ"در هوای ملکوت" آثار سرکار خانم الهام میرطلایی در نگارخانه کوثر اصفهان با حضور استاد فروزنده رئيس انجمن خوشنویسان اصفهان و عضو شورای عالی، استاد جعفری معاون هنری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اصفهان، جناب آقای رحمتی مدیر انجمن خوشنویسان شهرضا و مدرسان و هنرمندان خوشنویس برگزار گردید.