سال رونق تولید
پنجشنبه 31 مرداد

باهمکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

آیین گشایش نمایشگاه نسخ"در هوای ملکوت" آثار سرکار خانم الهام میرطلایی در نگارخانه کوثر اصفهان

آیین گشایش نمایشگاه نسخ"در هوای ملکوت" آثار سرکار خانم الهام میرطلایی در نگارخانه کوثر اصفهان با حضور استاد فروزنده رئيس انجمن خوشنویسان اصفهان و عضو شورای عالی، استاد جعفری معاون هنری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اصفهان، جناب آقای رحمتی مدیر انجمن خوشنویسان شهرضا و مدرسان و هنرمندان خوشنویس برگزار گردید.