انجمن خوشنویسان قزوین پیش آزمون دوره های عالی وممتازرا در رشته های نستعلیق و شکسته نستعلیق در روز پنجشنبه مورخ 19 اردیبهشت ماه در نگارخانه بانو همزمان با نمایشگاه پیشکسوتان ومدرسین انجمن برگزار نمود .
در این پیش آزمون ابتدا استاد موسوی رئیس انجمن خوشنویسان قزوین راجع به نحوه آماده شدن هنرجویان برای امتحان نکات و مواردی را عنوان نمودند.

سپس ازشرکت کنندگان آزمون آزمایشی گرفته شد .