سال جهش تولید
دوشنبه 5 خرداد

باهمکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

دیدار و گفتگوی قائم مقام انجمن خوشنویسان ایران با مدیر موزه امام علی

در راستای انعقاد تفاهم نامه همکاری انجمن خوشنویسان ایران با شهرداری تهران، قائم مقام انجمن خوشنویسان ایران با مدیر موزه امام علی (ع) دیدار و گفتگو کرد.

  استاد علی اشرف صندوق آبادی، قائم مقام انجمن خوشنویسان ایران  روز یکشنبه با حضور در محل  با جناب  بابایی مدیر موزه امام علی (ع) دیدار و گفتگو کرد.
به گزارش روابط عمومی انجمن خوشنویسان ایران در این دیدار که استاد غلامرضا سپهری، رئیس شعبه تهران واستاد محسن میر حسینی، مسئول روابط عمومی انجمن خوشنویسان ایران نیز حضور داشتند طرفین در خصوص موضوع ساماندهی " آموزش و برگزاری نمایشگاههای خوشنویسی " در فرهنگسراها و مراکز هنری تهران به بحث و تبادل نظر پرداختند.
با توجه به نتایج این نشست و موافقت های اصولی صورت گرفته در دیدار قبلی با مدیران شهرداری تهران ، مقررشد پیش نویس تفاهم نامه همکاری انجمن خوشنویسیان ایران و شهرداری تهران تدوین و پس از تایید طرفین به امضا برسد.

                            

روابط عمومی انجمن خوشنویسان ایران