سال رونق تولید
پنجشنبه 31 مرداد

باهمکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

لغو برگزاری مراسم مشق بندگی توسط یکصد وده استاد و هنرمند فوق ممتاز انجمن خوشنویسان ایران درتهران