سال جهش تولید
دوشنبه 5 خرداد

باهمکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

لغو برگزاری مراسم مشق بندگی توسط یکصد وده استاد و هنرمند فوق ممتاز انجمن خوشنویسان ایران درتهران