سال رونق تولید
پنجشنبه 28 شهریور

باهمکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

آیین معنوی کتابت آیات منتخب قرآن کریم توسط خوشنویسان ممتاز و فوق ممتاز شهرستان تکاب