مراسم خاکسپاری شادروان آرمان امیرخانی نوه استاد غلامحسین امیرخانی‌ با حضوراعضاء شورای عالی و ارزشیابی ومدیر اجرایی انجمن خوشنویسان ایران - طالقان -9 خرداد 98