سال رونق تولید
پنجشنبه 28 شهریور

باهمکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

برگزاری نمایشگاه آثار خوشنویسی هنرمند گرامی آقای قاسم معمار زاده غفاری با عنوان " سماع سبووقلم " در اصفهان نگارخانه نقش قلم 98/3/17