سال رونق تولید
پنجشنبه 31 مرداد

باهمکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

نمایشگاه سیاه مشق های عاشقانه استاد سید حیدر موسوی با عنوان "جرعه عشق " در موزه رضا عباسی تهران