سال جهش تولید
شنبه 25 مرداد

باهمکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

سومین نشست تخصصی تحلیل زیباشناختی نسخ ایرانی با حضور استادان هاشمی نژاد و عبدالرضایی در موزه خوشنویسی ایران 98/3/22