تولید، پشتیبانی ها، مانع زدایی ها
سه شنبه 12 مرداد

باهمکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

گزارش تصویری ضیافت افطار با حضور معاون فرهنگی و نماینده اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی، ریاست و اعضاء شورا و اساتید، مدرسین و کارکنان انجمن خوشنویسان اصفهان 98/3