سال رونق تولید
پنجشنبه 31 مرداد

باهمکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

گزارش تصویری برگزاری نمایشگاه قرآن های قدیمی دست نویس و کتابت قرآن توسط اعضا و تعدادی از هنرجویان دوره ممتاز انجمن خوشنویسان کازرون 98/3