سال جهش تولید
دوشنبه 5 خرداد

باهمکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

گزارش تصویری برگزاری نمایشگاه قرآن های قدیمی دست نویس و کتابت قرآن توسط اعضا و تعدادی از هنرجویان دوره ممتاز انجمن خوشنویسان کازرون 98/3