سال رونق تولید
شنبه 29 تیر

کتابت احادیث ماه مبارک رمضان توسط 70 نفر از هنرمندان خوشنویس انجمن خوشنویسان شهرستان دزفول

کتابت آیه های قرآنی و احادیث ماه مبارک رمضان توسط 70 نفر از هنرمندان خوشنویس انجمن خوشنویسان شهرستان دزفول
با حضور مسئولین شهری هم زمان با جمع خوانی جزء25 قرآن کریم  در محل حسینیه ثارا... دزفول برگزار شد.