سال جهش تولید
دوشنبه 5 خرداد

باهمکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

نمایشگاه آثار خوشنویسی استادان غلامحسین امیرخانی، علی شیرازی، مجتبی ملک زاده با عنوان " دستخط 4 " در سمنان