سال جهش تولید
دوشنبه 5 خرداد

باهمکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

گزارش تصویری برگزاری جلسه اعضاء شورای عالی انجمن خوشنویسان ایران روز چهارشنبه عصر و پنج شنبه صبح مورخ 12و13 تیرماه 98 در دفتر مرکزی

   

   

  جلسه شورای عالی انجمن خوشنویسان ایران روز چهارشنبه عصر و پنج شنبه صبح مورخ 12و13 تیرماه  1398 با حضور اکثریت اعضای شورای عالی و مدیر اجرایی آقای براتی 

در دفتر مرکزی انجمن خوشنویسان ایران برگزار گردید. در این نشست صمیمانه که از ساعت 9 صبح تا 19 عصر به طول انجامید،

 اعضاء در خصوص  امور جاری انجمن به بحث و تبادل نظر پرداختند.