سال جهش تولید
دوشنبه 5 خرداد

باهمکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

اصلاحیه دستورالعمل برگزاری آزمون سراسری دوره فوق ممتاز تیرماه 1398

مدیران محترم شعب انجمن خوشنویسان ایران
 جهت اطلاع ازاصلاحیه دستورالعمل برگزاری آزمون سراسری فوق ممتاز ( 20 و 21 تیرماه 1398)
به بخش ویژه مدیران شعب - دستورالعمل های آموزشی شعب ،
 برنامه و دستورالعمل امتحانات سراسری فوق ممتاز تیر 98 

 مراجعه فرمایید.

واحد آموزش انجمن خوشنویسان ایران