سال جهش تولید
دوشنبه 16 تیر

باهمکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

گزارش تصویری روز سوم کارگاه خوشنویسی هنر فاطمی با حضور خوشنویسان برتر کشوری در قم

روز سوم کارگاه خوشنویسی هنر فاطمی با حضور اساتید برتر کشوری از ساعت ۹ صبح تا ۲۰ روز پنجشنبه ۲۰ تیر ۱۳۹۸ برگزار گردید.

  در این کارگاه استاد عسگر محمدی تبار ، استاد سید حیدر موسوی(رییس انجمن خوشنویسان قزوین و عضو شورای انجمن ایران)، استاد مصطفی عابدینی و استاد شمس الدین مرادی و اساتید قمی استاد رضاییان، استاد شریفی، استاد بخشی، استاد البرزی، استاد فقیهی و استاد خونساری برگزار گردید که در این کارگاه بیست اثر فاخر تولید شده است که در پایان مجموعه کارگاه های هنر فاطمی آثار به چاپ خواهد رسید.
لازم به ذکر است که یک اثر فاخر قطعه بندی شده هم توسط نایب رییس انجمن خوش نویسان ایران به این کارگاه اهدا گردید.