سال جهش تولید
شنبه 25 مرداد

باهمکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

دیدار استاد علی شیرازی عضو محترم شورای ارزشیابی انجمن خوشنویسان ایران با کارگروه هنری انجمن خوشنویسان قزوین

استاد علی شیرازی در یک نشست بسیار صمیمی آثار کارگروه هنری قزوین را که متشکل از جوانان مستعد و خوش آتیه این استان میباشد را مورد بررسی قرارداده و نکات ازرنده و کلیدی و کارگشا در زمینه رشد خوشنویسی رابیان نمودند .

لازم به ذکر است ،که نشستهای  تخصصی خوشنویسی پس از این هرماه یکبار با دعوت از استادان طراز اول کشور در قزوین انجام خواهد گرفت.
که با استفاده از تجربیات این استادان وبکارگیری آنها شاهد شکوفائی وجهش روبه پیش هرچه بیشتر جامعه خوشنویسی پایتخت خوشنویسی ایران باشیم .

انجمن خوشنویسان قزوین