سال جهش تولید
شنبه 25 مرداد

باهمکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

گزارش تصويرى “ديدار با اساتيد" به همّت انجمن خوشنويسان شعبه سُنقر و همكارى و مساعدت انجمن خوشنويسان استان كرمانشاه

ديدار دوستانه هنرمند گرانقدر جناب مرتضى بنى عامريان(رئيس انجمن خوشنويسان سُنقر)

و اعضاى انجمن خوشنويسان سُنقر با همراهى استاد سعيدرضا زمزيا(عضو شوراى عالى انجمن خوشنويسان ايران)
با استاد على اشرف صندوق آبادى(نائب رئيس انجمن خوشنويسان ايران)

پنجشنبه ٣ مردادماه ١٣٩٨
ايلام ، منزل استاد
صندوق آبادى