تولید، پشتیبانی ها، مانع زدایی ها
پنجشنبه 1 مهر

باهمکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

گزارش تصویری جلسه شورای عالی انجمن خوشنویسان ایران

 بر اساس این خبر، جلسه شورای عالی انجمن خوشنویسان ایران با حضور:

اعضای محترم شورای عالی، بازرسین، مشاورین حقوقی ، وکیل انجمن و  مدیر اجرایی  

طی روزهای پنجشنبه و جمعه مورخ 24 و 25 مرداد 98 در دفتر مرکزی برگزار گردید.