سال رونق تولید
پنجشنبه 8 اسفند

باهمکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

گزارش تصویری مراسم اعطای گواهی نامه استادی سید عطاء اله طغرایی مدیر انجمن خوشنویسان شعبه نیریز

مراسم اعطای گواهی نامه استادی سید عطاء اله طغرایی مدیر انجمن خوشنویسان شعبه نیریز،

باحضور مدیر کل فرهنگ وارشاد اسلامی استان فارس وهیئت همراه واساتیدی از انجمن خوشنویسان فارس، فرماندار شهرستان امام جمعه محترم

ومسئولان اداری، نماینده مجلس شورای اسلامی، دوستان خوشنویس، آشنایان، هنرجویان، اقشارمختلف مردم در سالن امفی تاتر اداره فرهنگ ارشاد اسلامی،

ساعت شش بهدارظهر بیست وسوم مرداد ماه برگزار گردید ودرپایان مراسم هدایایی به حاضرین در جلسه اهدا گردید.