سال رونق تولید
سه شنبه 21 آبان

باهمکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

کارگاه ساخت کاغذ ابروباد با حضور استاد رامین دارابی در شهرستان آبیک

زمان : چهارشنبه - 13 شهریور98 ، ساعت 16
مکان : آبیک، اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان آبیک