سال رونق تولید
پنجشنبه 28 شهریور

باهمکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

کارگاه ساخت کاغذ ابروباد با حضور استاد رامین دارابی در شهرستان آبیک

زمان : چهارشنبه - 13 شهریور98 ، ساعت 16
مکان : آبیک، اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان آبیک