سال رونق تولید
پنجشنبه 8 اسفند

باهمکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

دومین گردهمایی مدیران و سرپرستان شعب استان خراسان رضوی در مشهد

بر اساس این خبر، دومین گردهمایی مدیران و سرپرستان شعب استان خراسان رضوی

روز 5 شنبه 7 شهریور 1398 در دفتر مرکزی انجمن خوشنویسان شعبه مشهد واقع در پارک ملت برگزار گردید.

  درین نشست که باحضور استاد صحافی مقدم ،عضو شورایعالی انجمن خوشنویسان ایران  برگزار شد ، مدیران شعب ضمن گزارش فعالیتهای خود و طرح مسایل و تبادل تجربیات همدیگر، به گفتگو نشستند. همچنین جناب روشندل رییس گروه هنری استان نیز تا پایان جلسه در جمع مدیران حضور و به سوالات عزیزان پاسخگو بودند.

بیان خواسته ها و پیشنهادات عزیزان جهت انتقال به دفتر مرکزی تهران و ارایه راه حلهایی که میتواند راهگشای نیازهای شعب استان میباشد از جمله اهداف این گردهمایی بود . این نشست صمیمانه از ساعت 10 صبح تا  13 بعدازظهر بطول انجامید و درادامه با پذیرایی عزیزان در هتل میثاق و صرف ناهار در جمع دوستان به انجام رسید.

میهمانان حاضر در گردهمایی : 

 درگز : جناب مهدی اسماعیلی
تربت حیدریه : جناب  محمدزاده
تربت جام : جناب میرآخوری
قوچان: جناب  میرزازاده  به نمایندگی آقای مکانیک  
گناباد :جناب  علیزاده  ، به نمایندگی آقای سیدی  
سبزوار :  جناب طوسی ثانی
کاشمر : خام فرنوش هادوی
نیشابور : جناب دربهشتی
سرخس : جناب حسینی پور
بردسکن : جناب چراغیان
تایباد: جناب تاج محمدی
مه ولات : جناب موسوی
خلیل آباد: جناب محمود بهزاد