سال رونق تولید
پنجشنبه 8 اسفند

باهمکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

دیدار اعضای شورای انجمن خوشنویسان قزوین با مدیر کل جدید فرهنگ وارشاد اسلامی قزوین جناب مهندس اسماعیلی

  در این دیدار ابتدا استاد میرحیدر موسوی رئیس انجمن خوشنویسان قزوین ضمن تبریک انتصاب آقای اسماعیلی به سمت مدیر کل فرهنگ وارشاد اسلامی قزوین به بیان تاریخچه شکل گیری وفعالیتهای انجمن خوشنویسان ایران وقزوین پرداخته وبا اشاره به اینکه انجمن خوشنویسان ایران تنها نهاد خصوصی میباشد که با این قدمت همچنان بصورت پویا وفعال در عرصه هنری ایفای نقش میکند .سپس به بیان برخی از مشکلات انجمن قزوین ودرراس نبود یک پایگاه وساخمانی مجزا ودرخور پایتختی خوشنویسی ایران وهمچنین درخصوص دوسالانه های خوشنویسی ایران که در 5 دوره بادبیرخانه ای قزوین برگزار شده اشاره وخواستاد توجه بیش ازپیش به این رویداد فرهنگی شدند.
سپس هریک از اعضای حاضر درجلسه به بیان برخی ازمشکلات انجمن پرداختند. درپایان مدیرکل نیز پس از خیر مقدم  به اعضای شورااعلام حمایت از انجمنهای هنری خصوصا انجمن خوشنویسان قزوین نسبت به اختصاص ساختمان امیر کبیرکمافی السابق نظر مساعد خودرااعلام وهمچنین درجهت برگزاری هرچه باشکوهتر دوسالانه ها در قزوین  اعلام آمادگی نمودند.