سال جهش تولید
شنبه 4 بهمن

باهمکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

برگزاری کارگاه و نمایشگاه خوشنویسی دردانشگاه سنت پل St.Paul college pasig، به همت انجمن خوشنویسان شعبه مانیل

 به همت رایزنی فرهنگی وانجمن خوشنویسان شعبه مانیل کارگاه ونمایشگاه خوشنویسی دردانشگاه سنت پل St.Paul college pasig برگزارشد .
درابتدا نمایشگاه خواهر آگانا sr.Teresita Agana ريیس مراکز آموزشی پایه ضمن ابراز خرسندی از این برنامه گفت : مابسیار خوشحالیم که امروز با برگزاری کارگاه ونمایشگاه خوشنویسی با فرهنگ وهنر کشور ایران که دارای قدمت وسایقه تاریخی زیادی است آشنا می شویم .
واین اولین باراست که چنین برنامه ای در کالج مابرگزارمیشود و از انجمن خوشنویسان  که این شانس رابرای نسل جدید فرزندان ما بوجود آورد قدردانی میکنیم ...
سپس تقوی مسئول انجمن خوشنویسان ایران شعبه مانیل سخنان خودراباقرائت آیه ای ازقرآن تحت عنوان ان اکرمکم عندالله اتقیکم که خوشنویسی زیبای این  آیه از حضرت استاد امیرخانی براسلاید جلوه گری می نمود آغاز کرد وبه مخاطبان هنردوست
گفت : قبل ازحضور اسلام درایران‌خطوط میخی ،پهلوی واوستایی درایران رواج داشت.
درسراسر کشورهای اسلامی، درطول چهارده قرن خوشنویسان بنام ازتمدن های ایران وهند وعثمانی بودند وایرانیان خوش ذوق وزیبایی شناس به تدریج درطی قرون نهم تایازدهم که اوج درخشش هنرخوشنویسی که ازشاخص ترین هنرها درپهنه کشورهای اسلامی است ، ازتلفیق دوخط درنهایت قدرت وزیبایی وظرافت خط نستعلیق را ابداع کردند که عروس خطوط اسلامی نامیده می شود .
وتاکنون این هنر به همت متولیان  فرهیخته ودلسوز انجمن خوشنویسان ایران مرزهای جهانی رادرنوردیده وبه عنوان هویت ایرانی شناخته میشود . خوشنویسی درقالب اشعار شعرای بنام ومشهور ایرانی ومفاهیم ارزشمند قرآنی چشم ودل مخاطبان هنردوست را درگوشه گوشه دنیا می نوازد .
سپس ایشان ابزارهای اولیه خوشنویسی رامعرفی نموده ودراختیار۵۰ نفرازدانش آموزان قراردادند که باشورواشتیاق خاصی نیز درکارگاه مشارکت نمودند.