سال رونق تولید
شنبه 27 مهر

باهمکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

نمایشگاه آثار خط شکسته هنرجویان استاد فاتح نطنزی و با حضور استاد خیری ( مشق عشاق ) در اصفهان