سال جهش تولید
پنجشنبه 8 خرداد

باهمکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

نمایشگاه آثار خط شکسته هنرجویان استاد فاتح نطنزی و با حضور استاد خیری ( مشق عشاق ) در اصفهان