سال جهش تولید
دوشنبه 5 خرداد

باهمکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

دومین نمایشگاه آثار خوشنویسی جمعی از هنرآموختگان هنرمند گرامی جناب آقای محمد ابراهیمیان در شهرکرد