سال رونق تولید
شنبه 27 مهر

باهمکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

دومین نمایشگاه آثار خوشنویسی جمعی از هنرآموختگان هنرمند گرامی جناب آقای محمد ابراهیمیان در شهرکرد