سال جهش تولید
دوشنبه 5 خرداد

باهمکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

کارگاه نقاشیخط رضوی توسط هنرمند گرامی جناب آقای محسن توسلی در بیرجند