سال جهش تولید
پنجشنبه 8 خرداد

باهمکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

گزارش تصویری یازدهمین و دوازدهمین جلسه مشترک شورای عالی و ارزشیابی در دفتر مرکزی انجمن خوشنویسان ایران

   بر اساس این خبر، یازدهمین و دوازدهمین جلسه شورای عالی روز پنجشنبه مورخ 4 مهرماه 98 و جلسه مشترک شورای عالی و ارزشیابی روز جمعه مورخ 5 مهرماه 98 رأس ساعت 9 صبح با حضور ریاست محترم انجمن خوشنویسان ایران استاد امیرخانی،  جناب آقای دکتر ساکت، جناب آقای دکتر نواب ،اعضای گرانقدر هر دو شورا، بازرسین و وکیل حقوقی ومدیر اجرایی آقای براتی در دفتر مرکزی انجمن خوشنویسان ایران برگزار گردید.

گفتنی است اعضاء معزز حاضر در جلسات مذکور در خصوص موضوعاتی شامل تشکیل کمیسیون اقتصادی، بحث و تبادل نظر در خصوص انتخابات شورای ارزشیابی هنری، بررسی و تدوین برنامه های هفته خوشنویسی و دیگر مسائل جاری انجمن ... به گفتگو پرداختند.

* جلسه روز پنجشنبه مورخ 4 مهرماه 98 *

 

 

* جلسه مشترک شورای عالی و ارزشیابی روز جمعه مورخ 5 مهرماه 98 *