سال جهش تولید
پنجشنبه 8 خرداد

باهمکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

انجمن خوشنویسان ایران و شعبه تهران بزرگ با همکاری فرهنگستان هنر برگزار می کند:همایش و نمایشگاه نستعلیق نویسان معاصر ایران