سال رونق تولید
شنبه 27 مهر

باهمکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

انجمن خوشنویسان ایران و شعبه تهران بزرگ با همکاری فرهنگستان هنر برگزار می کند:همایش و نمایشگاه نستعلیق نویسان معاصر ایران