تولید، پشتیبانی ها، مانع زدایی ها
شنبه 3 مهر

باهمکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

دیدار ریاست شورای عالی و مدیر اجرایی با رئیس کمیسیون فرهنگی شورای شهر دکتر محمد جواد حق شناس

براساس این گزارش،  ریاست شورای عالی استاد غلامحسین امیرخانی و مدیر اجرایی انجمن خوش‌نویسان ایران آقای عارف براتی با جناب آقای دکترمحمد جواد حق‌شناس رئیس کمیسیون شورای شهر تهران روز شنبه مورخ 13 مهر 98 دیدار نمودند . در این دیدار که در آستانه هفته خوش‌نویسی صورت پذیرفت و مدت 2 ساعت به طول انجامید گزارش فعالیت ها و عملکرد انجمن خوش‌نویسان در حوزه هنری مورد بحث و گفتگو قرار گرفت و در خصوص مسائل جاری این نهاد بزرگ هنری صحبت‌های مبسوطی به میان آمد. در این دیدار از فعالیت‌ها وتوجه کمیسیون فرهنگی شورای شهر تهران در خصوص موضوعات فرهنگی قدردانی به عمل آمد.

دکتر حق‌شناس نیز از اهتمام کمیسیون فرهنگی و شورای شهر تهران درخصوص روند توسعه فرهنگی  تهران مطالبی را عنوان نمودند.