سال رونق تولید
شنبه 27 مهر

باهمکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

نمایشگاه آثار خوشنویسی اساتید، مدرسین و اعضای انجمن خوشنویسان مشهد به مناسبت هفته خوشنویسی با عنوان "مشق مهر"