سال رونق تولید
شنبه 27 مهر

باهمکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

از سلسله نشست های تخصصی انجمن خوشنویسان ایران در مراکز استانها ( اصول جزیی در خط نستعلیق دوره صفویه) با حضور استاد محمد شهبازی- استان قزوین