سال جهش تولید
دوشنبه 5 خرداد

باهمکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

اعلام برگزیدگان نهایی رده کتابت فاخر اولین دوره مسابقات ملی قرآن کریم

با استعانت از خداوند متعال مرحله نهایی اولین دوره مسابقات ملی کتابت قرآن کریم برگزار گردید و پس از  انجام بررسی هیئت محترم داوران  که به صورت داوری تلفیقی از آثار مرحله اول و دوم شرکت کنندگان برگزار می گردید، نفرات برتر رده کتابت فاخر این مسابقات بدین ترتیب معرفی شدند:

همچنین پس از  انجام بررسی هیئت محترم داوران  که به صورت داوری تلفیقی از آثار مرحله اول و دوم شرکت کنندگان برگزار می گردید، نفرات برتر رده کاتبان جوان این مسابقات بدین ترتیب معرفی شدند: