سال رونق تولید
جمعه 4 بهمن

باهمکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

دیدار استاد امیرخانی با استاد راهجیری هنرمند پیشکسوت خوشنویس در هفته خوشنویسی مهرماه 98

 

 

بر اساس این خبر، روز شنبه مورخ 20 مهرماه 98 همزمان با گرامیداشت هفته خوشنویسی استاد امیرخانی رئیس انجمن خوشنویسان ایران

به همراه استاد صندوق آبادی، استاد خیام، استاد موسوی، بازرسین انجمن استاد حسین نژاد و استاد گنجی، مدیر اجرایی آقای براتی

استاد شفیعی ها،استاد سپهری مدیر شعبه تهران بزرگ و استاد میرحسینی روابط عمومی انجمن

با استاد راهجیری هنرمند پیشکسوت خوشنویس در منزل ایشان دیدار نمودند.