سال رونق تولید
جمعه 4 بهمن

باهمکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

نمایشگاه خوشنویسی و نشست تخصصی در گیلان ( ترکیب بندی در سیاه مشق) با حضور استاد صندوق آبادی و میر حیدر موسوی