سال رونق تولید
جمعه 27 دی

باهمکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

نشست تخصصی خوشنویسی با حضور استادان: عبدالله جواری، پیمان سادات نژاد، یادگار خیام، سعید زمزیا در کرمانشاه