سال جهش تولید
شنبه 25 مرداد

باهمکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

برگزاری نشست تخصصی مکتب خوشنویسی (سخن عشق) در دانشگاه هنر اسلامی تبریز به مناسبت هفته خوشنویسی