سال جهش تولید
دوشنبه 5 خرداد

باهمکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

گزارش تصویری برگزاری نمایشگاه منتخب خوشنویسان خوزستان و نشست تخصصی ترکیب بندی در سیاه مشق

 همزمان با هفته خوشنویسی وبزرگداشت این هفته نمایشگاه منتخب خوشنویسان خوزستان و نشست تخصصی  ترکیب بندی در سیاه مشق با حضور ارزشمند استاد صندوق آبادی واستاد میر حیدر موسوی واستاد رضا زدوار برگزار گردید و به حق در این نشست که تمام نکات مهم وکلیدی در اجرای" سیاه مشق" و "نحوه ترکیب بندی و اجرای تمیز وبدون نقص تشریح گردید ونیزنحوه ارائه یک تابلو مناسب برای نمایشگاه ویا کار اجرایی در جشنواره ها" را بیان فرمودند،بسیار حال وهوای خوب و پرباری حاکم بود.

این نشست در" سالن اجتماعات کانون پرورش فکری کودکان ونوجوانان خوزستان"  که همان مکان نمایشگاه اثار هنرمندان خوزستان بود بر پا گردید و با حضور چشم گیر هنرمندان این عرصه از سراسر استان انجام پذیرفت.

در این نشست وبرپایی نمایشگاه باید تشکر ویژه ازمدیرت محترم جناب آقای کیانی وهمکارانشان در اداره کل کانون پرورش فکری کودکان ونوجوانان استان خوزستان که به حق سنگ تمام گذاشتند و همیشه حامی هنرمندان این استان به ویژه هنر خوشنویسی، تشکر و قدر دانی نماییم  وبا تشکر فراوان ازاستاد صندوق آبادی و استاد میر حیدر موسوی که با حضور گرم وپر بار خود در این نمایشگاه ونشست در هفته خوشنویسی ما را یاری نمودند.

انجمن خوشنویسان استان خوزستان(شعبه اهواز)