سال جهش تولید
دوشنبه 5 خرداد

باهمکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

برگزاری نشست " مکتب خوشنویسی تبریز " به همت انجمن خوشنویسان تبریز وهمکاری انجمن دوستداران میراث فرهنگی تبریز بمناسبت هفته خوشنویسی

انجمن خوشنویسان تبریز با همکاری انجمن دوستداران میراث فرهنگی تبریز بمناسبت هفته خوشنویسی نشست " مکتب خوشنویسی تبریز " را در روز چهارشنبه اول آبان ماه 1398 با حضور اساتید انجمن، اساتید دانشگاه هنراسلامی تبریز ،دانشجویان و  هنرجویان برگزار کرد.

این نشست از ساعت 16 تا 18 در محل دانشگاه هنر اسلامی تبریز ؛ دانشکده معماری و شهرسازی در سالن معمارعلی تبریزی با حضور پرشور علاقمندان برگزار شد . سخنرانان این نشست استاد محمدعلی فرزبود در موضوع نظری اجمالی برمکتب خوشنویسی تبریز ، دکتر علی نعمتی با نگاهی به نقش تبریز در توسعه خوشنویسی پس از سقوط بغداد و استاد محمد نقی نوعی پور در موضوع تبریز خاستگاه خط نستعلیق و دبیرعلمی همایش یونس نصیری رییس انجمن خوشنویسان تبریز بود.