سال جهش تولید
دوشنبه 16 تیر

باهمکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

گزارش تصویری اردوی فرهنگی هنری کارکنان دفتر مرکزی انجمن خوشنویسان ایران به همت انجمن خوشنویسان شعبه قزوین

 

بر اساس این خبر، اردوی فرهنگی هنری کارکنان دفتر مرکزی انجمن خوشنویسان ایران به همت انجمن خوشنویسان شعبه قزوین

با حضور عضو محترم شورایعالی و سرپرست شعبه قزوین استاد سید حیدر موسوی  روز چهارشنبه 15 آبان 98 برگزارگردید.