سال رونق تولید
جمعه 27 دی

باهمکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

گردهمائی هنرمندان انجمن خوشنویسان بهبهان با سخنرانی دکتر مسعود سرحدی