سال رونق تولید
پنجشنبه 21 آذر

باهمکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

گردهمائی هنرمندان انجمن خوشنویسان بهبهان با سخنرانی دکتر مسعود سرحدی