سال رونق تولید
چهارشنبه 13 فروردین

باهمکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

گزارش تصویری برگزاری کارگاه نقاشیخط با حضور استاد علیرضا بهدانی در گرگان

   اولین کارگاه آموزشی نقاشیخط استان گلستان درانجمن خوشنویسان شعبه گرگان  درروزهای پنجشنبه  23 وجمعه 24 آبانماه  برگزارگردید.

با توجه به نیاز جامعه خوشنویسی استان گلستان وشهرگرگان به برگزاری دوره های آموزشی دررشته های مختلف  خوشنویسی برای اولین بارکارگاه دو روزه آموزشی عملی نقاشیخط با حضوراستاد علیرضا بهدانی از مشهد مقدس برگزارشد.

دراین کارگاه  که دو روز ازساعت  ۸ صبح تا ۱۶ بعداز ظهر وبا حضور ۵۸ نفراز هنرمندان خوشنویس درفضایی بسیارخوب وبا امکانات بسیارخوب بصورت رایگان برگزار گردید موجبات آشنایی هنرمندان استان با گرایشهای نوین و مدرن خوشنویسی فراهم آمد .

این دوره آموزشی با همکاری دستگاه های فرهنگی ودولتی ، آستان قدس مرکز گرگان ، حوزه هنری ،  واحدقرآن اداره کل فرهنگ وارشاداسلامی  وسازمان فرهنگی و ورزشی شهرداری گرگان برگزار گردید .