سال جهش تولید
دوشنبه 16 تیر

باهمکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان شمالی: خوشنویسی نماد بارز پیوند هنر با اندیشه دینی و حکمت است.

بر اساس این خبر، حسین فرخنده در نشست صمیمی با اعضای فعال انجمن خوشنویسان استان به مناسبت هفته خوشنویسی، با اشاره به اینکه هنر خوشنویسی هم مهمترین جایگاه و مصداقی است که پیوند وثیقی با آموزه های دینی و شناخت و معرفت دینی دارد، افزود: در دوره ای که سعی می کنند برخی از علوم و هنرها را از این منبع دینی و حکمت اسلامی جدا کنند می بینیم که خوشنویسی پیوند خودش را با تعالیم و حکمت اسلامی و معنویت حفظ کرده و ادامه دارد.  

وی، اظهار کرد: امام علی (ع) که خود نخست خوشنویس عالم اسلام بودند و یک جمله بسیار زیبایی دارند که می فرمایند هنر خوشنویسی زبان دست و زیبایی اندیشه است.

فرخنده تاکید کرد: یکی از بحث هایی که در حکمت و تفکر اسلامی مطرح، پیوند هنر با حکمت است که این دو در تفکر اسلامی از هم ناگسستنی اند.

وی، با اذعان بر اینکه خوشنویسی اگر می خواهد بنویسد از حافظ و مولانا می نویسد و در نوشته هایش به حکمت و معرفت اسلامی می پردازد، اظهار داشت: این مهم از مزیت های هنر خوشنویسی و از اهمیت خاصی برخوردار و نماد بارز پیوند حکمت و  پیوند هنر با اندیشه دینی است.  

فرخنده با اشاره به اینکه انجمن های فرهنگی و هنری استان نیازهای تخصصی فرهنگ و ارشاداسلامی را برآورده می کنند، تصریح کرد: هر فعالیت و برنامه ای که با هم افزایی و هماهنگی هنرمندان برگزار می شود اثر گذاری بهتری دارد.

وی، تاکید کرد: باید اراده اعضای فعال انجمن خوشنویسان استان معطوف به هنر خوشنویسی و تلاش مضاعف برای رشد و توسعه این هنر در استان باشد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان شمالی پیگیری برای ایجاد گذر فرهنگی و هنری به منظور عرضه و فروش آثار هنری هنرمندان را یکی از مسائل مهم در معرفی هنر هنرمندان و کمک به اقتصاد هنر دانست.

فرخنده، پیگیری تشکیل کارگروه های آموزش و پژوهش و جلب و جذب مشارکت های دولتی، مردمی، برگزاری محافل و مراسمات و تکریم پیشکسوتان را مهم خواند و افزود: هر کدام از اعضای انجمن می توانند مدیریت واحد برنامه ها و فعالیت های حوزه خوشنویسی را به نحو مطلوب پیگیری و عملیاتی کنند.  

مسئول انجمن خوشنویسان استان هم در ادامه این نشست صمیمی ضمن تقدیر و تشکر از اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: رویکرد ما در انجمن خوشنویسان معرفی هر بهتر و بیشتر هنر هنرمندان است که این مهم جز با تلاش خود هنرمندان محقق نخواهد شد.

عباسعلی تیمورزاده، فعالیت های انجمن خوشنویسان استان را رو به رشد دانست و افزود: برای معرفی این هنر فاخر و ارزشی و اجرای فعالیت هایی مرتبط با این حوزه از هیچ کوششی دریغ نخواهیم کرد.

در پایان این نشست اعضای فعال انجمن خوشنویسان استان به ارائه نظرات، پیشنهادت و مطالبات خود در راستای ارتقاء جایگاه هنر خوشنویسی پرداختند.