سال جهش تولید
شنبه 4 بهمن

باهمکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

گزارش تصویری جلسه کمیته خط تحریری انجمن خوشنویسان ایران در دفتر مرکزی- 23 آبان 1398

 

بر اساس این خبر، جلسه کمیته خط تحریری روز پنجشنبه مورخ 23 آبان 1398 با حضور استادان: صندوق آبادی،صحافی مقدم، حیدری، فلسفی، حسینی،

احدپور، موسوی و مدیر اجرایی آقای براتی در دفتر مرکزی انجمن خوشنویسان ایران برگزار گردید.

جلسه مذکور از ساعت 14 آغاز و درساعت 15/30 خاتمه یافت.