سال رونق تولید
سه شنبه 1 بهمن

باهمکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

از سلسله نشست های تخصصی خوشنویسی در قزوین با حضور استاد محمد علی قربانی و موضوع : ساماندهی مسیرهای هنرجویی