سال رونق تولید
شنبه 16 فروردین

باهمکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

از سلسله نشست های تخصصی خوشنویسی در قزوین با حضور استاد محمد علی قربانی و موضوع : ساماندهی مسیرهای هنرجویی