سال جهش تولید
شنبه 25 مرداد

باهمکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

تصاویری از برگزاری انتخابات انجمن خوشنویسان تبریز با حضور نائب رییس انجمن خوشنویسان ایران