سال رونق تولید
شنبه 16 فروردین

باهمکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

گزارش تصویری برگزاری آزمون سراسری انجمن خوشنویسان ایران در شعب سراسر کشور - زمستان 98

شعبه تهران بزرگ

ابرکوه                                                                                                         البرز  

 

     ایلام

 

                     دماوند                                                                                             گرگان                     

 

       واحد جیحون                                                                                        کاشان        

              کازرون                                                                                           مشهد                  

 

       اراک                                                                                                       بهبهان         

 

نظرآباد                                                                                           شهرضا     

 

                     شهر قدس                                                                           بستان آباد