سال جهش تولید
پنجشنبه 23 مرداد

باهمکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

برگزاری نخستین دوره هنر نازک کاری خط توسط هنرمند گرامی استاد فرزاد ملکی