تولید، پشتیبانی ها، مانع زدایی ها
چهارشنبه 29 اردیبهشت

باهمکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

برگزاری نخستین دوره هنر نازک کاری خط توسط هنرمند گرامی استاد فرزاد ملکی