سال جهش تولید
جمعه 9 خرداد

باهمکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

نمایشگاه خوشنویسی و خط ناخنی هنرمند گرامی جناب آقای رضا روحی و هنرجویان درفرهنگسرای اندیشه